Oddział

Oddział Chirurgii Onkologicznej powstał 01.08.2006 r. jako część Gdyńskiego Centrum Onkologii przy Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni.

Powołanie Oddziału Chirurgii Onkologicznej w Centrum umożliwia prowadzenie kompleksowego leczenia chorych z chorobą nowotworową w jednym ośrodku, w oparciu  o harmonijne łączenie postępowania chirurgicznego z leczeniem chemioterapią i/lub radioterapią, bez zbędnych opóźnień w dostępie do określonej metody leczenia.

W Oddziale wykonywane są zabiegi z zakresu:

 • chirurgii przewodu pokarmowego
  W Oddziale leczeni są pacjenci z chorobami nowotworowymi całego układu pokarmowego: rak przełyku, żołądka, trzustki, okrężnicy, odbytnicy i odbytu, pierwotne i wtórne nowotwory wątroby.
  Przy współpracy z Pracownią Endoskopii Oddział bierze udział w  programie wczesnego wykrywania raka jelita grubego.
 • chirurgii piersi
  Oferujemy Państwu możliwość szerokiej diagnostyki zmian w piersi: biopsje gruboigłowe, mammotomiczne czyli wspomagane próżnią oraz celowane usunięcie zmian niemacalnych z oznaczeniem kotwicą, pod USG lub z użyciem  stereotaksji .
  W Oddziale wykonuje się amputacje piersi z  jej jednoczasową rekonstrukcją, zabiegi oszczędzające pierś oraz operacje raka piersi z zaoszczędzeniem węzłów chłonnych w pasze po oznaczeniu węzłów wartowniczych. Pacjentkom po mastektomii oferujemy wszechstronną gamę operacji rekonstrukcji piersi w ramach ubezpieczenia NFZ.
 • chirurgii tarczycy
  Chirurgia gruczołu tarczowego obejmuje operacje wola guzowatego, raka tarczycy oraz gruczolaków przytarczyc.
 • chirurgii skóry i tkanki podskórnej
  Oddział zajmuje się diagnostyką i leczeniem nowotworów skóry jak rak oraz czerniak.   
 • chirurgii układu limfatycznego
  W Oddziale wykonuje się zabiegi diagnostyczne i lecznice z zakresu układu limfatycznego, takie jak diagnostyczne pobieranie węzłów chłonnych, pobranie węzła wartowniczego oraz limfadenektomie.

Lekarze

Kierownik Oddziału Chirurgii Onkologicznej

prof. dr hab. Wiesław Janusz Kruszewski
specjalista chirurgii ogólnej
specjalista chirurgii onkologicznej

Absolwent Wydziału Lekarskiego AM w Białymstoku z 1981 r. W okresie 1981 – 2006 zatrudniony w Akademii Medycznej w Gdańsku w Katedrze i Klinice Chirurgii Onkologicznej na etacie naukowo dydaktycznym. 1990 r. - tytuł doktora nauk medycznych, 2001 r. - tytuł doktora habilitowanego. 08.2006 r. podjął pracę w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni na etacie ordynatora nowoutworzonego Oddziału Chirurgii Onkologicznej, Gdyńskiego Centrum Onkologii. Obecnie kierownik tego oddziału. Od 11.2006 kierownik Zakładu Propedeutyki Onkologii w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. 18.10.2012 roku Prezydent RP nadał mu tytuł naukowy profesora.

Kierownik Bloku Operacyjnego
 • dr n. med. Piotr Dembowski
  specjalista chirurgii ogólnej
Starsi asystenci
 • dr n. med. Mariusz Szajewski
  specjalista chirurgii ogólnej
  specjalista chirurgii onkologicznej
 • lek. med. Paweł Pikiel
  specjalista chirurgii ogólnej
  specjalista chirurgii onkologicznej
 • dr n. med. Jarosław Szefel
  specjalista chirurgii ogólnej
  specjalista chirurgii onkologicznej
 • lek. med. Paweł Dilling
  specjalista chirurgii ogólnej,
  specjalista chirurgii onkologicznej
 • dr n. med. Maciej Ciesielski
  specjalista chirurgii ogólnej
  specjalista chirurgii onkologicznej
 • lek. med. Krzysztof Kawecki
  specjalista chirurgii ogólnej
  specjalista chirurgii onkologicznej
 • dr n. med. Witold Puzdrowski
  specjalista chirurgii ogólnej
  specjalista chirurgii onkologicznej
 • lek. med. Cezary Warężak
  specjalista chirurgii ogólnej
  specjalista chirurgii onkologicznej
 • dr n. med. Jacek Wydra
  specjalista chirurgii ogólnej
  specjalista chirurgii onkologicznej
 Rezydenci
 • lek. med. Piotr Walczak
  otwarta specjalizacja z chirurgii ogólnej
 • lek. med. Ewa Sobczak
  otwarta specjalizacja z chirurgii ogólnej
 • lek. med. Jakub Walczak
  otwarta specjalizacja z chirurgii ogólnej
 • lek. med. Tomasz Buczek
  otwarta specjalizacja z chirurgii ogólnej
 • lek. med. Maksymilian Czerepko
  otwarta specjalizacja z chirurgii ogólnej

Pielęgniarki

 

Oddziałowa Oddziału Chirurgii Onkologicznej
 • mgr Krystyna Bernisz
Zastępca Oddziałowej
 • Elżbieta Dałek
Starszy Asystent Pielęgniarstwa
 • mgr Dorota Korczyńska
Starsza pielęgniarka
 • Danuta Bielska
 • Beata Szymichowska
 • Irena Jażdżewska
 • Danuta Brewińska
 • Marzena Gulbertowicz
 • Grażyna Klawon
 • Anna Mądrzak
 • Barbara Nowak
 • Katarzyna Szleszyńska
 • Gabriela Szrajer
 • Ewa Szyca
 • Joanna Świerczek
 • Magdalena Stasik
 • Iwona Dias
Pielęgniarka
 • Agnieszka Warlikowska
 • mgr Dominika Kilanowska
Starsza sekretarka medyczna
 • Teresa Rohde

Nauka

Przewody doktorskie asystentów Oddziału Chirurgii Onkologicznej GCO, Szpitala Morskiego im. PCK

 1. 16.02.2012 – Szefel Jarosław
  Karnityny, a niedożywienie w przebiegu choroby nowotworowej.
  Tytuł doktora nauk medycznych zatwierdzony 23.02.2012r., promotor Kruszewski W.
 2. 23.02.2012 – Szajewski Mariusz
  Przydatność oceny limfangiogenezy w guzie pierwotnym raka okrężnicy.
  Tytuł doktora nauk medycznych zatwierdzony 23.02.2012r., promotor Kruszewski W.

Oryginalne pełnotekstowe prace naukowe

 1. Szajewski M., Kruszewski W., Lakomy J., Ciesielski M., Kawecki K., Jankun J., Buczek T., Szefel J.
  VEGF-C and VEGF-D overexpression is more common in left-sided and well-differentiated colon adenocarcinoma. Oncol. Rep. 2014; vol. 31, nr 1 s. 125-130 bibliogr. 40 poz.
 2. Zieliński J., Jaworski R., Irga N., Kruszewski W., Jaśkiewicz J.,
  Analysis of selected factors influencing seroma formation in breast cancer patients undergoing mastectomy. Arch. Med. Sci. 2013; vol. 9, nr 1, s. 86-92, bibliogr. 39 poz.
 3. Wydra J., Kruszewski W., Jasiński W., Szajewski M., Ciesielski M., Szefel J., Walczak J.
  Czy wiek jest czynnikiem ryzyka powikłań pooperacyjnych w leczeniu raka jelita grubego? Pol. Przegl. Chir. 2013; t. 85, nr 9, s. 891-898, bibliogr. 20 poz.
 4. Kruszewski W., Walczak J., Szajewski M., Buczek T., Ciesielski M. Szefel J.
  Przydatność oceny stanu wątroby wewnątrzbrzuszną sondą USG w czasie laparotomii z powodu choroby nowotworowej. Pol. Przegl. Chir. 2013; t. 85, nr 2, s. 140-147, bibliogr. 11 poz.
 5. Piotrowska M., Szefel J. Skrzypczak-Jankun E., Łysiak-Szydłowska W., Szajewski M., Aleksandrowicz-Wrona E., Jankun J.
  The concentration of 12-lipoxygenase in platelet rich plasma as an indication of cancer of the prostate Contempor. Oncol. 2013; vol. 17, nr 4, s. 389-393, bibliogr. 28 poz.
 6. Szefel J., Kruszewski W., Ciesielski M., Szajewski M., Kawecki K., Aleksandrowicz-Wrona E., Jankun J., Lysiak-Szydłowska W.:
  L-carnitine and cancer cachexia. I. L-carnitine distribution and metabolic disorders in cancer cachexia. Oncol Rep. 2012 Jul;28(1):319-23
 7. Szefel J., Kruszewski W., Ciesielski M., Szajewski M., Kawecki K., Jankun J., Lysiak-Szydłowska W.:
  L-carnitine and cancer cachexia. II. Effects of lipid emulsion used in total parenteral nutrition on parameters of hemostasis and inflammatory state in L-carnitine deficiency in myocytes. Oncol Rep. 2012 Jul;28(1):324-9
 8. Woźniak A., Rutkowski P., Piskorz A., Ciwoniuk M., Osuch C., Bylina E., Sygut J., Chosia M., Ryś J., Urbańczyk K., Kruszewski W., Sowa P., Siedlecki J., Debiec-Rychter M., Limon J.:
  Prognostic value of KIT/PDGFRA mutations ingastrointestinal stroma tumours (GIST): Polish Clinical GIST Registry experience. Ann. Oncol., 2012;23;353-360.
 9. Zieliński J., Kruszewski W., Jaworski R., Haponiuk I., Irga N., Zygoń J., Kopacz A., Jaśkiewicz J.
  Rare oesophageal tumours: experience of one centre Eur. Surg, 2012; vol. 44, nr 6, s 361-365, bibliogr. 19 poz.
 10. Kruszewski W., Jasiński W., Szajewski M., Szefel J. Kawecki K., Ciesielski M., Pikiel P., Dilling P., Warężak C.
  Przetoka kałowa jako uzupełnienie przedniej resekcji odbytnicy. Analiza materiału własnego i przegląd piśmiennictwa. Pol. Przegl. Chir., 2011;83:274-281
 11. Czarzasty W., Kruszewski W., Zieliński J., Niżnik M.,
  A one-year follow up of the quality of life after atapled hemorrhoidopexy. Pol. Przegl. Chir., 2011; 83:204-211
 12. Zieliński J., Jaworski R., Kabata P., Rzepko R., Kruszewski W., Jaśkiewicz J.:
  Sentinel lymph node in colorectal cancer - 5 years follow up. Cent Eur. J.Med., 2011;6:271-278
 13. Zieliński J., Świerblewski M., Kruszewski W., Jaworski R., Harponiuk I., Irga N., Kopacz A., Jaśkiewicz J.
  Doświadczenia jednego ośrodka klinicznego w chirurgicznym leczeniu raka płaskonabłonkowego przełyku w latach 1970-2007. Kardiochir. Torakochir. Pol., 2011;8:71-76
 14. Kruszewski W., Rzepko R., Ciesielski M., Szefel J., Zieliński J., Szajewski M., Jasiński W., Kawecki K., Wojtacki J.
  Expression of HER2 in colorectal cancer does not correlate with prognosis. Dis. Markers, 2010;29:207-212
 15. Zieliński J., Jaworski J., Kabata P., Kruszewski W., Jaśkiewicz J.
  Gastric cancer in Poland: clinical characteristic and results of burgery. Dig. Surg., 2010; 27:409-416
 16. Zieliński J., Jaworski R., Świerblewski M., Kruszewski W., Kabata P. Strzelczyk B., Eidem K., Kopacz A., Jaśkiewicz J.:
  Ocena duktoskopii jako nowej metody diagnostycznej w chorobach piersi na podstawie doświadczeń własnych i danych z piśmiennictwa. Nowotwory. J.Oncol. ,2010; 60: 116-12

Opisy przypadków

 1. Buczek T., Puzdrowski W., Lenckowski R., Kruszewski W.
  Przypadek trzustki ektopowej imitującej nowotwór żołądka Przegl. Lek. 2013; vol. 70, nr 9, s. 761-763, bibliogr. 7 poz.
 2. Szajewski M., Kruszewski W., Ciesielski M., Pikiel P.:
  Okrężnica olbrzymia leczona operacyjnie: spostrzeżenia własne. Przegl. Lek., 2008; 65: 408-409
 3. Szajewski M., Kruszewski W., Jasiński W., Ciesielski M.:
  Anomalie w budowie dróg żółciowych - obserwacje własne. Chir. Pol., 2008; 10:10 113-118

Prace poglądowe

 1. Stukan M., Kruszewski W., Dudziak M., Kopiejć A., Preis K.
  Niedrożność przewodu pokarmowego u kobiet ciężarnych. Ginekol. Pol. 2013; vol. 84, nr 2, s. 137-141, bibliogr. 46 poz.
 2. Stukan M., Kruszewski W., Dudziak M., Kopiejć A., Preis K.
  Zapalenie wyrostka robaczkowego i choroby pęcherzyka żółciowego jako stany ostre wymagające pilnej interwencji chirurgicznej u kobiety w ciąży. Ginekol. Pol. 2013; vol. 84, nr 12, s. 1045-1050
 3. Zawilska Z., Bała M., Błędowski P., Chmielewski D., Dobrowolski Z., Frączek M., Frołow M., Gajewski P., Guzik T., Jaeschke R., Korman T., Kotarski J., Kozubski W., Krawczyk M., Kruszewski W., Kulikowski J., Kutaj-Wąsikowska H., Mayzner-Zawadzka E., Mrozikiewicz P., Musiał J., Niżankowski R., Pasierski T., Poręba R., Tomkowski W., Torbicki A., Undas A., Urbanek T., Wojtukiewicz M., Woroń J., Wroński J.
  Polskie wytyczne profilaktyki i leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej: aktualizacja 2012 Med. Prakt. 2012, wyd.spec., s 1-84, bibliogr. 15 poz.
 4. Szefel J., Piotrowska M., Kruszewski W., Jankun J., Łysiak-Szydłowska W., Skrzypczak-Jankun E.:
  Eicosanoids in prevention and management of diseases. Curr. Mol. Med., 2011; 11: 13-25
 5. Szefel J., Kruszewski W. Ciesielski M.:
  Żywienie immunomodulujące w onkologii. Współcz. Onkol., 2009; 13: 9-15
 6. Szefel J. Kruszewski W. Łysiak-Szydłowska W.:
  Karnityna - warunkowo niezbędny składnik diety. Cz. 1. Patologia niedoborów karnityny. Postępy Żyw. Klin., 2009; 3: 15-19
 7. Szefel J. Kruszewski W. Łysiak-Szydłowska W.:
  Karnityna - warunkowo niezbędny składnik diety. Cz. 2. Wpływ niedoborów L-karnityny na wyniki terapii żywieniowej. Postępy Żyw. Klin., 2009; 4:16-21
 8. Kruszewski W.:
  Metody zespoleń przełyku z innymi narządami: przegląd literatury. Nowotwory. J. Oncol., 2009;59:99-103
 9. Ciesielski M., Kruszewski W.:
  Dlaczego należy dążyć do operowania raka jelita grubego laparoskopowo?: przegląd piśmiennictwa. Pol. Przegl. Chir., 2008; 80: 1152-1161
 10. Kruszewski W.:
  Zbiorniki kałowe z jelita grubego u chorych po resekcji w zakresie odbytnicy. Pol. Przegl. Chir., 2007; 79: 1426-1435

Publikacje pełnotekstowe w suplementach czasopism:

 1. Dziki A., Kulig J., Wallner G., Richter P., Kruszewski W, Szczepkowski M., Michalik M.:
  Resekcje laparoskopowe jelita grubego: rekomendacje. Videosurgery, 2009; 4 (suppl.1) : 35-39

Doniesienia ze zjazdów międzynarodowych:

 1. Kruszewski W., Ciesielski M., Szajewski M., Jasiński W., Szefel J., Kawecki K., Wydra J., Dilling P., Warężak C., Czerepko M.
  Level of arterial ligation and early results of rectal cancer surgery: preliminary report of randomized trial. Sesja “Proffered paper: N O’Higgins award session” 32nd Cogress of the European Society of Surgical Oncology, Valencia, Spain 19-21 September 2012. Eur. J.Surg. Oncol. 2012;38(9):759 - referat
 2. Ostrowski M., Kruszewski W., Jankau J.
  Autologous tissue brest reconstruction: experience from the Gdynia Cancer Centre. 32nd Cogress of the European Society of Surgical Oncology, Valencia, Spain 19-21 September 2012. Eur. J.Surg. Oncol. 2012;38(9):821 - plakat
 3. Kruszewski W., Wydra J., Jasiński W., Szajewski M., Ciesielski M., Szefel J., Walczak J.
  Early outcome of surgical treatment of colorectal cancer in patients up to 75 years and older. 32nd Cogress of the European Society of Surgical Oncology, Valencia, Spain 19-21 September 2012. Eur. J.Surg. Oncol. 2012;38(9):843 - plakat
 4. Szefel J., Kruszewski W., Łysiak-Szydłowska W., Ciesielski M., Szajewski M., Kawecki K.
  Carnitine status of oncological patients. Effect of lipid emulsions in total parenteral nutrition on immunological reaction and hemostasis in cancer cachexia 32 ESPEN Congress, 5-8.09.2010 Nice, France, Clin Nutr., 2010; suppl.2:142 - plakat
 5. Pruszewski W., Rzepko R., Zieliński J., Wojtacki J., Ciesielski M., Szefel J., Jasiński W., Szajewski M., Kawecki K.,Expression of HER2/NEU on resectable colorectal adenocarcinoma cells does not correlate with survival ESMO Conference; 11th World Congress on Gastrointestinal Cancer, 24-27.06.2009 Barcelona, Spain. Ann. Oncol. 2009;20, suppl.7:31 - plakat
 6. Rzepko R., Pęksa R., Nałęcz A., Kruszewski W., Jaśkiewicz K.:
  Stromal reactionat the invasive margin of pT3 colorectal adenocarcinoma. International Congress of Histochemistry and Cytochemistry. 23-27.08.2008 Gdańsk Folia Histochem. Cytobiol., 2008;suppl.2:98 - plakat

Doniesienia ze zjazdów krajowych:

 1. Dilling P., Kruszewski W., Sobczak E., Walczak P.
  Co sprzyja rozpoznaniu i doraźnym wynikom leczenia raka tarczycy? : analiza materiału własnego 787 operacji gruczołu tarczowego. XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Gdańsk, 23-25 maja 2013 r. Nowotwory. J. Oncol. 2013; t. 63, supl. 1, s. 30-31
 2. Mielko J. Bębenek M., Leśniak T., Rutkowski A., Markiewicz W., Kruszewski W., Polskowski P.
  Ocena powikłań po amputacji brzuszno-krzyżowej z powodu raka dolnego odcinka odbytnicy. Nowotwory. XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Gdańsk, 23-25 maja 2013 r. J. Oncol. 2013; t. 63, supl. 1, s. 2-3
 3. Sobczak E., Walczak P., Kruszewski W.
  Szybko rosnący guz tarczycy z objawami duszności i dysfagii jako manifestacja kliniczna przerzutu raka nerki do tarczycy po 25 latach od nefrektomii. XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Gdańsk, 23-25 maja 2013 r. Nowotwory. J. Oncol. 2013; t. 63, supl. 1, s. 34
 4. Dilling P., Walczak J. Kruszewski W., Pikiel P.
  Wielomiejscowa perforacja okrężnicy w przebiegu martwiczo-krwotocznego zapalenia jelita grubego u pacjenta leczonego ipilimumabem z powodu zaawansowanego czerniaka : opis przypadku. XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Gdańsk, 23-25 maja 2013 r. Nowotwory. J. Oncol. 2013; t. 63, supl. 1, s. 31
 5. Zieliński J., Jaworski R., Kruszewski W., Chruścicka I., Jaśkiewicz J.
  Wpływ doświadczenia chirurgicznego na wybrane parametry w leczeniu operacyjnym raka żołądka w materiale własnym. XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Gdańsk, 23-25 maja 2013 r. Nowotwory. J. Oncol. 2013; t. 63, supl. 1, s. 25
 6. Zieliński J., Jaworski R., Kruszewski W., Chruścicka I., Jaśkiewicz J.
  Wpływ doświadczenia chirurgicznego na wybrane parametry w leczeniu operacyjnym raka żołądka w materiale własnym XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Gdańsk, 23-25 maja 2013 r. Nowotwory. J. Oncol. 2013; t. 63, supl. 1, s. 25
 7. Szajewski M., Kruszewski W., Wydra J., Jasiński W., Walczak J., Ciesielski M., Szefel J.
  Wyniki leczenia raka jelita grubego w materiale Oddziału Chirurgii Onkologicznej Gdyńskiego Centrum Onkologii w latach 2008-2010. XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Gdańsk, 23-25 maja 2013 r. Nowotwory. J. Oncol. 2013; t. 63, supl. 1, s. 27
 8. Kruszewski W., Szajewski M., Kawecki K. Korth-Piotrowska H., Buczek T.
  Analiza wyników 1000 kolonoskopii wykonanych w ramach badań przesiewowych. 66. Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich, Warszawa, 18-21 września 2013 : streszczenia – praca wyróżniona II nagrodą. Pol. Przegl. Chir. 2013; t. 85, supl. 1, s. S/134
 9. Szajewski M., Kruszewski W., Ciesielski M., Walczak J., Wydra J.
  Czy wiek powyżej 75. roku życia wpływa na wyniki leczenia pacjentów z rakiem okrężnicy? : analiza materiału własnego. 66. Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich, Warszawa, 18-21 września 2013 : streszczenia. Pol. Przegl. Chir. 2013; t. 85, supl. 1, s. S/125-S/126
 10. Kruszewski W., Szajewski M., Wydra J., Ciesielski M., Szefel J.
  Wiek pacjenta 75 lat a wczesne i odległe wyniki chirurgicznego leczenia raka odbytnicy. 66. Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich, Warszawa, 18-21 września 2013 : streszczenia Pol. Przegl. Chir. 2013; t. 85, supl. 1, s. S/85-S/86
 11. Ciesielski M., Kruszewski W., Śmiałek U., Walczak J., Szajewski M., Szefel J., Wydra J., Kawecki K.
  Ocena ekspresji receptora HER-2 w komórkach resekcyjnego raka żołądka metodą immunohistochemiczną i FISH, a wybrane parametry patokliniczne w materiale własnym Sesja „Najlepsze plakaty” XVIII Zjazd PTChO. Nowotwory. J. Oncol., 2012; 62 suppl 1:53 - referat
 12. Zieliński J., Kruszewski W., Jaworski R., Haponiuk I., Zygoń J., Jaśkiewicz J.
  Technika staplerowego zespolenia przełykowo-żołądkowego na szyi po resekcji przełyku XVIII Zjazd PTChO. Nowotwory. J. Oncol., 2012; 62 suppl 1:58 - referat
 13. Szajewski M., Kruszewski W., Ciesielski M., Szefel J., Kawecki K., Wydra J., Buczek T.
  Przydatność oceny ekspresji receptora naczyniowo-śródnabłonkowych czynników wzrostu typu 3 (VEGFR-3) w komórkach raka okrężnicy XVIII Zjazd PTChO. Nowotwory. J. Oncol., 2012; 62 suppl 1:51 - referat
 14. Ostrowski M., Kruszewski W., Warężak C., Jankau J.
  Rekonstrukcje piersi z wykorzystaniem uszypułowanych płatów skórno-mięśniowych, doświadczenia Gdyńskiego Centrum Onkologii Sesja „Najlepsze plakaty” XVIII Zjazd PTChO. Nowotwory. J. Oncol., 2012; 62 suppl 1:45 - referat
 15. Kruszewski W., Walczak J., Szajewski M., Buczek T., Ciesielski M., Szefel J.
  Przydatność śródoperacyjnego badania wątroby wewnątrzbrzuszną sondą USG w wykrywaniu przerzutów nowotworowych do tego narządu Sesja „Varia” XVIII Zjazd PTChO. Nowotwory. J. Oncol., 2012; 62 suppl 1:32 - referat
 16. Zieliński J., Kruszewski W., Jaworski R., Haponiuk I., Irga N., Zygoń J., Kopacz A., Jaśkiewicz J.
  Rzadkie nowotwory przełyku - doświadczenia własne Sesja „Varia” XVIII Zjazd PTChO. Nowotwory. J. Oncol., 2012; 62 suppl 1:30 - referat
 17. Szajewski M., Kruszewski W., Lakomy J., Ciesielski M., Szefel J.
  Przydatność oceny ekspresji wybranych czynników wzrostu naczyń limfatycznych w raku okrężnicy XVII Zjazd PTChO. Nowotwory. J. 2011; 61, suppl. 3:37-38 - referat
 18. Szefel J., Kruszewski W., Łysiak-Szydłowska W.
  Karnityna, a niedożywienie w przebiegu choroby nowotworowej: doniesienia wstępne. XV Zjazd PTChO. Nowotwory. J. Oncol., 2009; 59 suppl. 2:3258-59 - plakat
 19. Szefel J., Kruszewski W., Ciesielski M
  Żywienie immunomodulujące w onkologii XV Zjazd PTChO. Nowotwory. J. Oncol., 2009; 59 suppl. 2:58 - plakat
 20. Jasiński W., Kruszewski W., Szajewski M., Szefel J., Ciesielski M., Kawecki K.
  Czy wiek podeszły znacząco zwiększa ryzyko powikłań u pacjenta z rakiem jelita grubego? XV Zjazd PTChO. Nowotwory. J. Oncol., 2009; 59 suppl. 2:32 - plakat
 21. Szajewski M., Kruszewski W., Warężak C., Ciesielski M., Kawecki K., Pikiel P., Puzdrowski W., Dilling P.
  Nowotwory piersi u kobiet w wieku podeszłym: analiza materiału własnego. XV Zjazd PTChO. Nowotwory. J. Oncol., 2009; 59 suppl. 2:22 - referat
 22. Kruszewski W., Rzepko R., Zygoń J., Warężak C., Szefel J., Szajewski M.
  Ki-67, HER2/neu, receptory estrogenowe i progesteronowe w śródnaskórkowych komórkach raka okolicy brodawki sutkowej u kobiet z chorobą Pageta piersi. VI Ogólnopolska Konferencja "Diagnostyka i Leczenie Chorób Piersi". Nowotwory. J. Oncol., 2009; 59, suppl. 1:75-76 - plakat
 23. Szajewski M., Kruszewski W., Warężak C., Ciesielski M., Kawecki K., Dilling P., Pikiel P., Puzdrowski W.
  Wczesne wyniki leczenia chorób nowotworowych piersi: analiza materiału własnego VI Ogólnopolska Konferencja "Diagnostyka i Leczenie Chorób Piersi". Nowotwory. J. Oncol., 2009; 59, suppl. 1:66-67 - plakat
 24. Jasiński W., Kruszewski W., Szajewski M., Szefel J., Ciesielski M. Kawecki K.
  Rok doświadczeń w leczeniu raka jelita grubego XIV Zjazd PTChO, 15-17.05.2008 Bydgoszcz. Nowotwory. J.Oncol., 2008; 58, suppl. 2:45-46 - plakat
 25. Dilling P., Kruszewski W., Malczewska A., Dilling M., Pikiel P., Szajewski M., Kawecki K.
  Piersiowa blokada przykręgowa jako polecana metoda znieczulenia w chirurgii raka piersi XIV Zjazd PTChO, 15-17.05.2008 Bydgoszcz. Nowotwory. J.Oncol., 2008; 58 suppl. 2:37:38 - plakat
 26. Kruszewski W.
  Metody zespoleń przełyku z innymi narządami: przegląd literatury. XIV Zjazd PTChO, 15-17.05.2008 Bydgoszcz. Nowotwory. J. Oncol., 2008; 58, suppl. 2:37 - referat
 27. Ciesielski M., Kruszewski W.
  Dlaczego należy dążyć do operowania raka jelita grubego laparoskopowo?: przegląd literatury XIV Zjazd PTChO 15-17.05.2008 Bydgoszcz. Nowotwory. J. Oncol., 2008;58 suppl.2:26 - plakat

Referaty nieopublikowane

 1. Ciesielski M., Buczek T., Szajewski M., Kruszewski W.
  Olbrzymi guz jamy brzusznej leczony operacyjnie. Najciekawsze przypadki roku 2013. 20 grudnia 2013 Gdańsk
 2. Kruszewski W.
  Rozbieżności w zaleceniach. IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Rak Odbytnicy. Jak poprawić wyniki leczenia? 8-9.11.2013 Bydgoszcz.
 3. Szajewski M., Kruszewski W.
  Zaawansowany rak odbytnicy u 57-letniej kobiety. Czy kwalifikacja do leczenia neoadjuwantowego jest zawsze jednoznaczna? – prezentacja przypadku klinicznego. IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Rak Odbytnicy. Jak poprawić wyniki leczenia? 8-9.11.2013 Bydgoszcz.
 4. Kruszewski W., Szajewski M., Wydra J., Jasiński W., Ciesielski M., Walczak J., Buczek T.
  Wiek pacjenta 75 lat wpływa na odległe wyniki leczenia raka odbytnicy? Sesja prac oryginalnych. IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Rak Odbytnicy. Jak poprawić wyniki leczenia? 8-9.11.2013 Bydgoszcz. I-e wyróżnienie za najlepszą pracę w sesji.
 5. Kruszewski W.,
  Znaczenie profilaktyki pierwotnej, wtórnej i profilaktyki III fazy w walce z chorobami nowotworowymi. XII Ogólnopolska Konferencja Polka w Europie. Zdrowa Europa, zdrowa Polska. Kierunki rozwoju współczesnej medycyny. 25-26.10.2013 Gdańsk-Gdynia.
 6. Kruszewski W.,
  Endoscopic treatment for clinical T1 oesophageal cancer – pro. ESSO 2nd Advanced Course on Upper GI Malignancy . 18-19.10.2013 Poznań.
 7. Kruszewski W.,
  Leczenie żywieniowe w leczeniu przetok przewodu pokarmowego. Sesja XI: Żywienie w gastroenterologii, 22.06.2013. XV Jubileuszowy Zjazd, XXVII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu. 21-23.06.2013 Jachranka k. Warszawy.
 8. Szefel J.
  Eikozanoidy – Istotne molekuły w sygnalizacji międzykomórkowej. XV Jubileuszowy Zjazd, XXVII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu. 21-23.06.2013 Jachranka k. Warszawy.
 9. Kruszewski W.,
  Rak tarczycy – zasady postępowania w opiece przed i pooperacyjnej. 23.05.2013 Sesja IV: Rola i miejsce chirurgii w terapii nowotworów – wybrane standardy postępowania diagnostycznego i leczniczego. Sesja dla Pielęgniarek: Wieloaspektowość Opieki Nad Pacjentem Z Chorobą Nowotworową. XIX Zjazd PTChO, Gdańsk 23-25.05.2013.
 10. Szefel. J.
  Wpływ żywienia enteralnego na układ odpornościowy. V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Współczesna Terapia Żywieniowa „Żywienie drogą przewodu pokarmowego” Gdynia 20.04.2013r.
 11. Kruszewski W.,
  Doszczętność onkologiczna, a technika operacyjna i rodzaj dostępu w raku jelita grubego – stan badań w 2013 roku. Ogólnopolskie Sympozjum Postępy W Chirurgii Kolorektalnej. 1-2.03.2013 Warszawa.
 12. Dilling P. Walczak J., Kruszewski W., Pikiel P.
  Wielomiejscowa perforacja okrężnicy u pacjenta leczonego ipilimumabem z powodu zaawansowanego czerniaka. Posiedzenie Oddziału Gdańskiego TChP. Sesja: Najciekawsze Przypadki Roku, Gdańsk, 10.01.2013. 
 13. Kruszewski W.,
  Czego wymagać od chirurga? Kwalifikacja chirurgiczna. Sesja 4 „Rectal Cancer Unit – standardy postępowania. III Konferencja Naukowa Rak Odbytnicy. Jak poprawić wyniki leczenia? 16-17.11.2012 Bydgoszcz
 14. Wydra J., Kruszewski W., Jasiński W., Szajewski M., Ciesielski M., Walczak J.
  Chirurgiczne leczenie raka jelita grubego u pacjentów po 75 roku życia. Sesja prac oryginalnych. III Konferencja Naukowa Rak Odbytnicy. Jak poprawić wyniki leczenia? 16-17.11.2012 Bydgoszcz
 15. Kruszewski W.,
  Za i przeciw stomii protekcyjnej w czasie przedniej resekcji odbytnicy. Sesja 2. III Konferencja Naukowa Rak Odbytnicy. Jak poprawić wyniki leczenia? 16-17.11.2012 Bydgoszcz
 16. Kruszewski W.,
  Leczenie żywieniowe w onkologii – powikłania . Sesja dla pielęgniarek „Żywienie pacjentów z chorobą nowotworową” IX Usteckie Dni Onkologiczne, 6-9.09.2012 Ustka
 17. Kruszewski W.
  Stomia protekcyjna – jaka, kiedy, na jak długo? Fakty, mity. Argumenty „przeciw” . SesjaVI „Rak jelita grubego, a stomia” IX Sympozjum Polskiego Klubu Koloproktologii. 30.08.-01.09.2012, Poznań
 18. Kruszewski W.
  Endoscopic treatment for clinical T1 oesophageal cancer – pro. Sesja 1. Advanced Course: Upper GI Malignancy. European Society of Surgical Oncology/ Polish Society of Surgical Oncology. 1-2.06.2012 Poznań
 19. Kruszewski W., Roslan M., Warężak C., Śmiałek U., Gulida-Kobierska G
  Ciekawa historia bardzo rzadkiego i bardzo groźnego raka w jamie brzusznej (z pęcherzyka nasiennego?) Oddział Gdański TChP. Gdańsk 15.12.2011
 20. Kruszewski W.
  Wysokość podwiązywania tętnicy krezkowej dolnej podczas resekcji raka odbytnicy – wstępne wyniki prospektywnego badania randomizowanego. II Konferencja naukowo-szkoleniowa z cyklu: „Rak odbytnicy”. Bydgoszcz 4-5.11.2011
 21. Kruszewski W., Szefel J
  Emulsje tłuszczowe, a układ hemostazy. XIII Zjazd i XXV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa POLSPEN, Jachranka 17-19.06.2011
 22. Kruszewski W., Szefel J.
  Emulsje tłuszczowe, a układ hemostazy. III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu: „Współczesna Terapia Żywieniowa” p.t. „Leczenie żywieniowe dorosłych i dzieci w warunkach szpitalnych i domowych” Gdynia 07.05.2011
 23. Kruszewski W.
  Żywienie pozajelitowe po radykalnym leczeniu operacyjnym raka sromu. Ogólnopolskie Sympozjum „Stany zapalne i nowotwory sromu” Sopot 5-7.05.2011
 24. Kruszewski W.
  Wyniki operacji laparoskopowych w leczeniu raka okrężnicy i odbytnicy – operacje otwarte versus laparoskopowe XVI Zjazd Sekcji Wideochirurgii TChP. VII Konferencja naukowo-szkoleniowa „Zaawansowane operacje laparoskopowe. Gdańsk 14-15.04.2011
 25. Kruszewski W.
  Profilaktyka raka piersi. Konferencja Szpitala Wojewódzkiego w Elblągu z cyklu: „Metody profilaktyczne w zwalczaniu raka przewodu pokarmowego i raka sutka”. Stare Jabłonki 8-9.04.2011
 26. Ostrowski M., Dembowski P., Kruszewski W., Lenckowski R., Śmiałek U.
  Myoblastoma przełyku u pacjentki z wolem guzowatym. Referat na posiedzeniu Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich Gdańsk 9.12.2012
 27. Kruszewski W.
  Miejsce terapii żywieniowej we współczesnej chirurgii onkologicznej. Posiedzenie Oddziału Gdańskiego TChP i PTO Gdańsk 19.11.2010
 28. Jasiński W., Szajewski M., Kawecki K., Szefel J., Ciesielski M., Pikiel P., Warężak C., Kruszewski W.
  Przetoka kałowa po przedniej resekcji odbytnicy na podstawie analizy materiału własnego Konferencja z cyklu: „Rak odbytnicy” Bydgoszcz 5-6.11.2010
 29. Kruszewski W.
  Leczenie adiuwantowe w raku odbytnicy. Referat na zaproszenie w czasie sesji TChP w ramach Zjazdu PTChO. Kielce 20-22.05.2010
 30. Kruszewski W.
  Efekty kliniczne terapii żywieniowej: doświadczenia oddziału chirurgii onkologicznej. II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu: „Współczesna Terapia Żywieniowa” Gdynia 08.05.2010
 31. Kruszewski W.
  Epidemiologia i diagnostyka raka piersi. Posiedzenie naukowo-szkoleniowe PTChO i Oddziału Gdańskiego TChP p.t. „Nowoczesne aspekty lekarskiej i pielęgniarskiej opieki nad pacjentem onkologicznym”. Strzelinko k. Słupska 19-20.03.2010
 32. Dilling P., Kruszewski W.
  Guz kątnicy jako przyczyna wgłobienia w jelicie grubym do poziomu poprzecznicy Oddział Gdański TChP Gdańsk 11.12.2009
 33. Kruszewski W.
  Rodzaje zespoleń w chirurgii przełyku. VI Usteckie Dni Onkologiczne Łeba 4-6.09.2009
 34. Szajewski M., Kruszewski W., Warężak C., Ciesielski M., Kawecki K., Pikiel P., Puzdrowski W., Dilling P.
  Nowotwory piersi u kobiet w wieku podeszłym – analiza materiału własnego. XV Zjazd PTChO Lublin 21-23.05.2009
 35. Kruszewski W.
  Epidemiologia i diagnostyka raka piersi Konferencja Szpitala Wojewódzkiego w Elblągu z cyklu: „Metody profilaktyczne w zwalczaniu raka przewodu pokarmowego i raka sutka”. Stare Jabłonki 17-18.04.2009
 36. Kruszewski W.
  Nowotwory jelita grubego. Laparoskopia czy tradycyjne leczenie chirurgiczne? Konferencja Onkologiczna w ramach Programu: „Zapewnienie właściwej profilaktyki, diagnostyki i leczenia onkologicznego dla pacjentów regionu środkowo-pomorskiego”. Słupsk 26-27.03.2009
 37. Warężak C., Kruszewski W.
  Wznowa czerniaka po 25 latach. Referat na posiedzeniu Oddziału Gdańskiego TChP Gdańsk 19.12.2008
 38. Kruszewski W.
  Zbiorniki kałowe z jelita grubego u chorych po resekcji w zakresie odbytnicy. XII Zjazd Sekcji Wojskowej TChP Jurata 12-14.11.2008
 39. Kruszewski W.
  Rola immunomodulacji w żywieniu chorych z niedoborami żywieniowymi. III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Zakładu Pielęgniarstwa Onkologicznego AMG oraz Terenowego Oddz. Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych w Gdańsku: Problem niedożywienia w procesie pielęgnowania chorych z chorobą nowotworową Gdańsk 28.10.2008
 40. Jasiński W., Kruszewski W.
  Pozornie łagodny guzek tkanki podskórnej jako groźny dla życia nowotwór. Oddział Gdański TChP. Gdańsk 11.12.2007
 41. Kruszewski W.
  Miejsce i znaczenie prewencji pierwotnej, informacje na temat inicjatyw Gdyńskiego Centrum Onkologii. Konferencja poświęcona działaniom na rzecz Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem Gdynia 29.10.2007
 42. Kruszewski W.
  Jak ustrzec się przed zachorowaniem na chorobę nowotworową? Konferencja OPEC p.t. „Ciepło sieciowe szansą na czyste powietrze” Gdynia 2.10.2007
 43. Kruszewski W.
  Zespolenia w zakresie górnego odcinka przewodu pokarmowego. Oddział Gdański TChP Gdańsk 21.04.2007
 44. Kruszewski W.
  Zbiorniki kałowe z jelita grubego po resekcji w zakresie odbytnicy. Konferencja Rak odbytnicy Bydgoszcz 21.10.2006

Fundacja

FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU CHIRURGII "VIRIBUS UNITIS" IM. OSKARA JANKAUA

Każdy może wesprzeć naszą Fundację przekazując swój 1% podatku oraz dokonując aktu darowizny.

Fundacja pożytku publicznego VIRIBUS UNITIS im. prof. Oskara Jankaua działa na rzecz rozwoju chirurgii onkologicznej w Gdyńskim Centrum Onkologii. Dzięki funduszom zebranym na koncie Fundacji zakupujemy kosztowny wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny, poprawiamy infrastrukturę Oddziału ku wygodzie Pacjentów oraz wspomagamy aktywność naukową personelu Oddziału

KRS : 0000237599
Nr konta 34116022020000000078498897

Konferencja

Leczenie żywieniowe osób starszych i chorych przewlekle
Terapia żywieniowa XXI wieku

VI Konferencja naukowo-szkoleniowa
Gdynia 12.04.2014
http://konferencja.szpital-morski.pl

Zapraszamy do rejestracji na
http://konferencja.szpital-morski.pl/rejestracja/

Informacja medyczna 224 800 800

Rejestracja on-line:
e-rejestracja

Gdyńskie Centrum Onkologii już otwarte!

Kompleksowe leczenie nowotworów w komfortowych warunkach, więcej zabiegów onkologicznych i skrócenie kolejek na zabiegi dla chorych na raka. To spodziewany efekt realizacji największego w skali województwa pomorskiego projektu z obszaru zdrowia dofinansowanego z budżetu unijnego. Budżet projektu zamknie się w kwocie 60 mln. złotych.

Czytaj więcej...

 

Informator
Oferta leczniczo-diagnostyczna

Gazeta Szpitalna
2/2014

Badania Kliniczne w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni Sp. z o. o.
Szkoła Rodzenia
Czytaj więcej