Oddziały Poradnie specjalistyczne Zakłady

Izby przyjęć:

 • Izba Przyjęć Ogólna
  tel. 58 7260 264
 • Izba Przyjęć Internistyczna
  tel. 58 7260 280
 • Izba Przyjęć Położniczo-Ginekologiczna
  tel. 58 7260 120
 • Izba Przyjęć Onkologiczna
  tel. 58 7260 501